Agenti

logo agenti 0 7Projekt „AGENTI 0-7“ prvi je EU samostalni projekt Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – „MURID“ kojeg će Udruga s partnerima, Udrugom slijepih Međimurske županije i Udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije „Prvi znak“, provoditi do kraja veljače 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je 737.841,06 kn, financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Opći cilj projekta je povećati učinkovitost i sposobnost udruga u RH u pružanju socijalnih usluga. Dok je specifični cilj projekta ojačati kapacitete triju partnerskih udruga za pružanje različitih socijalnih usluga (kao što su dijagnostika i rehabilitacija) za djecu s teškoćama u razvoju te savjetovanje i psihološka skrb za njihove roditelje i jačanje partnerstva odnosno, povezivanje udruga s područja Međimurske i Virovitičko-podravske županije. Kroz projekt se provode stručne edukacije za pružanje dijagnostičkih i rehabilitacijskih usluga za djecu s teškoćama u razvoju te savjetovanje i psihološka skrb za njihove roditelje, te organizacijske edukacije koje su namijenjene djelatnicima triju partnerskih udruga. Osnovan je i info centar u ulici Josipa Kozarca 1, Čakovec (kraj Patrix bara). Na spomenutoj adresi, svi zainteresirani mogu dobiti konkretne informacije vezane uz aktivnosti triju udruga i informacije o specifičnim temama koje su u njihovoj domeni, kao što su rani razvoj djeteta, rana intervencija, razvojne teškoće. Svrha info centra je objedinjavanje svih informacija na jednom mjestu, te pružanje konkretnih odgovora svim potrebitima, kao i senzibilizacija javnosti o djeci s razvojnim teškoćama, njihovim obiteljima, te osobama s invaliditetom.

Navedenim aktivnostima projekta „AGENTI 0-7“ ojačat će se kapaciteti Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i dviju partnerskih udruga jer će njihovi članovi i zaposlenici biti educirani za još kvalitetnije pružanje socijalnih usluga, ali i za bolju opću organizaciju rada i funkcioniranje udruga. Kroz provedbu projektnih aktivnosti jačat će se i promicati partnerstvo među organizacijama civilnog društva. Također, sve tri udruge partneri registrirat će se kod Ministarstva socijalne politike i mladih kao pružatelji socijalnih usluga što će, uz osnivanje i pokretanje rada info centra doprinijeti općoj informiranosti javnosti o potrebama djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te jačanju sustava socijalne skrbi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinstvu.

 

INFO CENTAR, kontakt telefon: 091/251-6044 ( zvati utorkom od 11:00-13:00h i petkom od 11:00-13:00h)

Mailing lista

Ako želite primati MURID novosti putem e-maila. Prijavite se ovdje.

Financijski podržava

LOGO Nacionalna zaklada

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Financijeri

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Medimurska zupanija
Grad cakovec

Naš kontakt

Sjedište MURID-a
adresa:
J. Kozarca 1, Čakovec
telefon:

091/251-6044

OIB: 50023860456,
MB: 2747766,

DONACIJE
ŽIRO-RAČUN: 2360000-1102278063, ZaBa
IBAN: HR9423600001102278063

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.